Lexikon des Stierkampfs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Lexikon des Stierkampfs » A » Acosón


Acosón

Zuführung: den toro oder novillo dem matador zuführen, ohne das Tier zu verletzten oder zu berühren.
Dreamlex Version 1.1.1 © 2010 - 2017 by Dreamlex     Impressum


ühren     Zuführung     Tier