Lexikon des Stierkampfs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Lexikon des Stierkampfs » A » Apretado


Apretado

Eng, dicht.

1) Wenn beim torero der traje de luces besonders eng am Körper liegt.

2) Beim toro nach innen geschlossene cuernos.
Dreamlex Version 1.1.1 © 2010 - 2017 by Dreamlex     Impressum


Eng     Beim     Körper